S A M E N

Samen werken om te zorgen dat uw voertuigen en uw bestuurders aan de regels voldoen

Get Connected (Aansluiten) is een gezamenlijk initiatief tussen CMS SupaTrak, Vision Techniques en Vehicle Weighing Solutions, ondersteund door Broadspire.

Door de diensten van iedere partner te combineren, kunnen we alle zaken betreffende naleving op één centrale plek in real time beheren via één dashboard.

De Get Connected Managed-service is er ook om u gemoedsrust te bieden dat alle nalevingskwesties in real time bewaakt worden en dat er automatisch gehandeld wordt door het controlecentrum van Get Connected.